Revolver
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:35:02
Ben de içeri girdim.
1:35:05
Heyecanlanýyordu.
1:35:08
Ufak kýzýn saçý ile oynuyordu.
1:35:11
Bilmiyorum onu vurdu.
1:35:14
Kimi vurdu?
Paul'u.

1:35:18
Silahý diðer ikisini de çevirdi.
1:35:21
Gözünü kýrpmadan ateþ etti.
1:35:27
Dinle dinle tatlým.
1:35:30
Bunlarýn hiç biri gerçek deðil tamam mý?
1:35:32
Sadece bir oyun bu.
1:35:35
Bak senden yapmaný
istediðim, arabaya binmen...

1:35:39
Ve kulaklarýný týka.
1:35:41
Sonra gideceksiniz.
1:35:44
Hadi git sen.
1:35:49
Ýyi kýz
1:35:51
Hadi adamým.
1:35:53
Kýzý almalýyýz.
1:35:55
Tabi ki
1:35:57
Gelin de alýn.

Önceki.
sonraki.