Revolver
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:37:54
Tek ben kalmýþtým
1:37:57
Kýz nerde?
1:38:08
Ne yapýyoruz burada?
1:38:10
Son bir þey var
1:38:12
Gücü getiriyorsun sen.
1:38:25
Jake Green kumarhanemde.
1:38:28
Nerden biliyor ki?
1:38:48
Neden buradayýz.
Bir toplantýn var.

1:38:54
Biraz boþ zaman var.
1:38:56
Hadi bir oyun oynayalým.
1:38:59
Getir onlarý.

Önceki.
sonraki.