Revolver
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:38:08
Ne yapýyoruz burada?
1:38:10
Son bir þey var
1:38:12
Gücü getiriyorsun sen.
1:38:25
Jake Green kumarhanemde.
1:38:28
Nerden biliyor ki?
1:38:48
Neden buradayýz.
Bir toplantýn var.

1:38:54
Biraz boþ zaman var.
1:38:56
Hadi bir oyun oynayalým.
1:38:59
Getir onlarý.
1:39:19
Bu ufak oyun neden bu kadar
zarif biliyor musun Jake?

1:39:24
Kimse düþman nerede bilmiyor.
1:39:27
Var olduðunu bilmiyorlar.
1:39:35
Her yerde olabilir. Kafalardan birinde
1:39:39
Ve ona güveniyorlar.
1:39:43
Çünkü kendilerini o sanýyorlar.
1:39:48
Eðer onu yok etmeye
çalýþýrsan, onlarý kurtarmak için

1:39:51
Onlar da seni yok edecek o
zaman, onu kurtarmak için

1:39:55
Çok güzel adamým.
1:39:57
Ýþte güzellik burada.

Önceki.
sonraki.