Revolver
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:39:19
Bu ufak oyun neden bu kadar
zarif biliyor musun Jake?

1:39:24
Kimse düþman nerede bilmiyor.
1:39:27
Var olduðunu bilmiyorlar.
1:39:35
Her yerde olabilir. Kafalardan birinde
1:39:39
Ve ona güveniyorlar.
1:39:43
Çünkü kendilerini o sanýyorlar.
1:39:48
Eðer onu yok etmeye
çalýþýrsan, onlarý kurtarmak için

1:39:51
Onlar da seni yok edecek o
zaman, onu kurtarmak için

1:39:55
Çok güzel adamým.
1:39:57
Ýþte güzellik burada.
1:40:01
Þah
1:40:07
Bu oyunda çok iyisin Bay Green.
1:40:08
Biliyorum çünkü ben de iyiyim.
1:40:16
Þah
1:40:25
Þah
1:40:35
Þah
1:40:45
Sanat, sana bazý taþlarý beslemek.
1:40:48
O taþlarý aldýðýna inandýrmak seni.

Önceki.
sonraki.