Revolver
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:40:01
Þah
1:40:07
Bu oyunda çok iyisin Bay Green.
1:40:08
Biliyorum çünkü ben de iyiyim.
1:40:16
Þah
1:40:25
Þah
1:40:35
Þah
1:40:45
Sanat, sana bazý taþlarý beslemek.
1:40:48
O taþlarý aldýðýna inandýrmak seni.
1:41:04
Þah mat
1:41:20
Uyanýn bay Green
1:41:27
Önündekini göremiyorsun.
1:41:35
Bir nokta gördüm çocuklar.
1:41:38
O yýllar boyunca, birinden
diðerine mesaja taþýdým.

1:41:42
Biri satrançta diðeri de hile ustasý
1:41:45
Tehlikeli kombinasyon.
1:41:46
Satranç ve hile
1:41:51
Onlara bütün sýrlarýmý söyledim, ne
kadar param olduðunu nerde tuttuðumu.


Önceki.
sonraki.