Revolver
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:46:08
Bunu bile söyleyemiyorsun deðil mi?
1:46:22
Hazýrladýðý en büyük hile...
1:46:27
Sizi inandýrmak.

Önceki.
sonraki.