It Happened One Night
prev.
play.
mark.
next.

:01:00
Štrajk glaðu? Od kada to traje?
:01:03
Ništa nije jela ni juèe ni danas.
:01:05
- Da li joj redovno donosite obroke?
- Da, gospodine.

:01:07
Zašto joj ne nagurate u usta?
:01:08
Nije to tako jednostavno, g. Endrjuz.
:01:10
Ja æu razgovarati sa njom.
Odnesite joj malo hrane.

:01:15
Da, gospodine.
:01:17
Neæu jesti ništa dok me
ne pustite sa ovog broda.

:01:20
Hajde, Eli. Znaš da æe biti po mome.
:01:22
Ovog puta neæe!
Veæ sam se udala za njega.

:01:25
Nikada neæeš živeti sa njim.
:01:28
Videæemo.
:01:29
Utuvi to u glavu. King Vestli
i ja samo venèani.

:01:32
Definitivno, legalno, stvarno
venèani! Gotovo je, završeno.

:01:35
Ništa ne možeš da uradiš.
Punoletna sam, a i on je.

:01:38
Dok si bila na brodu
:01:40
sredio sam da se vaš brak poništi.
:01:43
Poništi? King i ja æemo imati
nešto da kažemo o tome.

:01:46
Oèekivao sam to od njega.
:01:49
Uðite.
:01:51
Rekla sam ti da ne unosiš hranu ovde.
:01:53
Samo malo. To nije za tebe.
:01:56
Spusti to ovde.
:02:06
Misliš da si pametan?
Tako prepredeno.

:02:08
Taktika, draga moja.
:02:09
Da li je bila taktika i da pošalješ
one gorile da me odvuku

:02:12
od matièara.
:02:14
Tvoja taktika je da koristiš batinu.
:02:16
Tako sam pobedio
u mnogim raspravama.

:02:18
Kažeš da ti se ne sviða,
a nemaš nikakav dokaz protiv njega.

:02:22
- On je folirant, Eli.
- On je jedan od najboljih pilota u zemlji.

:02:25
Za njega si se udala zato što
sam ti rekao da to ne radiš.

:02:27
Uvek mi govoriš šta da ne radim.
:02:29
Zato što si uvek bila tvrdoglavi idiot.
:02:31
Svi moji preci su tvrdoglavi idioti.
:02:33
Ne vièi. Bolje ti je da jedeš.
:02:36
Vikaæu ako to želim.
Vrištaæu ako to želim.

:02:39
U redu, vrišti.
:02:40
Pusti me sa broda, ili æu polomiti
svaki komad nameštaja ovde.

:02:43
Evo.
:02:45
Probaj ovu lepu, soènu šniclu.
Ne moraš da je jedeš.

:02:48
Samo je pomiriši. Prava poezija.

prev.
next.