It Happened One Night
prev.
play.
mark.
next.

:47:03
Hajdemo odavde da poprièamo nasamo.
:47:06
Sve vreme sam znao da ti nije žena.
:47:13
Sreæa moja da sam naleteo
na tebe. Pravi èovek za mene.

:47:16
- Nisi pogrešio, veruj ti meni.
- Koristio bi mi pametan tip kao što si ti.

:47:19
- Kad razgovaraš sa starim Šejplijem...
- Imaš li neku palicu?

:47:24
Palicu. Štap.
:47:27
- Imaš li neko vatreno oružje?
- Ne.

:47:30
Imam ja dva automata u
koferu. Daæu ti jedan.

:47:33
Može biti nevolje severnije.
Moraæemo da pucamo na policiju.

:47:37
Ako se snaðeš, tih 5000
možeš lako dobiti. Možda i više.

:47:40
Razgovarao sam sa Ubicom,
pobrinuæe se za tebe.

:47:42
Ubicom?
:47:43
Da. Veliki momak. On je voða bande.
:47:46
Niste je valjda kidnapovali?
:47:49
Nago šta, budalo? Ne misliš valjda da
jurimo tu bednu nagradu?

:47:52
10.000 dolara? Smešno.
:47:55
Slušaj, držimo tu damu
za milion dolara.

:47:59
Nisam znao da je o tome reè.
Vidite, ja imam...

:48:03
Šta je bilo? Nisi se valjda uplašio?
:48:05
Ja sam oženjen èovek.
Imam dvoje dece. Ne mogu...

:48:08
Umukni, pre nego...
:48:11
Šta pokušavaš, da svima
isprièaš o ovome?

:48:15
Slušaj, u ovome si i ostaæeš,
razumeš li me?

:48:18
Previše znaš.
:48:19
Neæu nikome reæi. Èasna reè.
:48:21
Otkud ja to znam?
Razmišljam da te upucam.

:48:24
- Zašto bih rizikovao sa tobom?
- Verujte mi. Æutaæu.

:48:28
Stvarno?
:48:31
Kako se zoveš?
:48:33
Oskar Šejpli.
:48:34
- Gde živiš?
- U Orindžu, Nju Džersi.

:48:37
Imaš dvoje dece?
:48:39
Da, gospodine. Još su bebe.
Devojèica zlatne kose...

:48:42
- Voliš ih, zar ne?
- Volim.

:48:45
Ne biste valjda. Ne mislite...
:48:47
- Æutaæeš, jel' tako?
- Sigurno.

:48:49
- Ako ne...
- Æutaæu. Hoæu.

:48:52
Jesi li ikada èuo za Baksa Dulija?
:48:54
Za Baksa Dulija? Ne.
:48:55
Bio je fin momak, baš kao ti.
Jednog dana je napravio veliku grešku.

:48:59
Poèeo je previše da prièa.

prev.
next.