It Happened One Night
prev.
play.
mark.
next.

:49:01
- Znaš li šta se desilo
njegovom detetu? - Ne.

:49:03
Ne mogu da ti kažem. Ali kada je Baks
to èuo, razneo je sebi mozak.

:49:06
Strašno.
:49:08
Moralo je to da mu se desi.
Mnogo je prièao. Ja nikad ne prièam.

:49:11
Nikad ni reè ne kažem. Èasna reè.
:49:14
Ne bih želeo da
se išta dogodi mojoj deci.

:49:17
U redu. Upamti to.
:49:20
A sad se gubi.
:49:21
Naravno gospodine. Hvala.
Oduvek sam znao da ste...

:49:25
Hajde, beži! I drži se podalje
od tog autobusa.

:49:28
Naravno. Kako vi kažete.
:49:30
- Neæete da me upucate s leða?
- Ako ne kreneš...

:49:33
Odlazim.
:49:49
U èemu je problem? Zašto
smo izašli iz autobusa?

:49:51
Hajde. Ne pitaj mnogo.
:49:53
Zašto?
:50:01
Jadan Šejpli. Nije trebalo
tako da ga isprepadaš.

:50:04
Koliko je brzo bežao, verovatno
je do sada stigao u treæu državu.

:50:08
Zašto smo morali da
napustimo autobus?

:50:11
Kada Šejpli prestane da beži,
poèeæe da misli, zar ne?

:50:16
I ja sam malo razmislio.
:50:19
Najbolje je da se javiš
svom ocu iz sledeæeg grada.

:50:22
Šta je bilo, popuštaš?
:50:24
Ne. Mislio sam na tebe.
Neæe ti prijati dijeta izgladnjivanjem.

:50:29
Jesi li onom detetu dao sav novac?
:50:31
Ja mu ništa nisam dao.
Ti si bila velikodušna.

:50:34
Ta desetica je bila
sav novac koji sam imao.

:50:36
Zato sam mislio da je najbolje
da pozoveš svog oca.

:50:39
Ne. Pošla sam u Njujork
i tamo æu stiæi,

:50:43
pa makar morala i da gladujem.
:50:46
U redu.
:50:48
Kakva je to èudna moæ koju
taj Vestli ima nad vama ženama?

:50:51
Evo, uzmi.
:50:53
- Drži ih. Popni se na balvan.
- Ovaj?

:50:56
Popni se.

prev.
next.