It Happened One Night
prev.
play.
mark.
next.

:50:01
Jadan Šejpli. Nije trebalo
tako da ga isprepadaš.

:50:04
Koliko je brzo bežao, verovatno
je do sada stigao u treæu državu.

:50:08
Zašto smo morali da
napustimo autobus?

:50:11
Kada Šejpli prestane da beži,
poèeæe da misli, zar ne?

:50:16
I ja sam malo razmislio.
:50:19
Najbolje je da se javiš
svom ocu iz sledeæeg grada.

:50:22
Šta je bilo, popuštaš?
:50:24
Ne. Mislio sam na tebe.
Neæe ti prijati dijeta izgladnjivanjem.

:50:29
Jesi li onom detetu dao sav novac?
:50:31
Ja mu ništa nisam dao.
Ti si bila velikodušna.

:50:34
Ta desetica je bila
sav novac koji sam imao.

:50:36
Zato sam mislio da je najbolje
da pozoveš svog oca.

:50:39
Ne. Pošla sam u Njujork
i tamo æu stiæi,

:50:43
pa makar morala i da gladujem.
:50:46
U redu.
:50:48
Kakva je to èudna moæ koju
taj Vestli ima nad vama ženama?

:50:51
Evo, uzmi.
:50:53
- Drži ih. Popni se na balvan.
- Ovaj?

:50:56
Popni se.
:51:08
Voleo bih da prestaneš da se igraš.
:51:10
Izvini. Odavno me niko nije
vodio na jahanje.

:51:15
Ovo nije jahanje.
:51:17
- Naravno da jeste.
- Ti si luda.

:51:19
Jasno se seæam kada me je
otac vodio na jahanje.

:51:23
- Ovako te je nosio.
- Da.

:51:25
Tvoj otac nema pojma o jahanju.
:51:29
Moj ujak ima èetvoro dece.
Videla sam i njih kako jašu.

:51:32
U celoj vašoj porodici
nema dobrog jahaèa.

:51:35
Nikada nisam video bogataša
koji ume da jaše.

:51:39
Ti si pristrasan.
:51:42
Pokaži mi dobrog jahaèa
i ja æu ti pokazati pravog èoveka.

:51:44
Na primer, Abraham Linkoln.
Roðeni jahaè.

:51:48
Kako si ti to mogla da nauèiš
u toj tvojoj uštogljenoj porodici?

:51:52
Moj otac je sjajan jahaè.
:51:56
Pridrži ovo na trenutak.

prev.
next.