It Happened One Night
prev.
play.
mark.
next.

1:29:00
Šta bih time izmenila?
1:29:04
Više nikada neæu videti Pitera.
1:29:06
Tako se zove?
1:29:09
Piter Vorn.
1:29:16
Poznaješ ga?
1:29:18
Ne.
1:29:20
Oèe, jesi li od njega èuo?
1:29:24
- Ne budi luda, naravno...
- Molim te, šta je ovo?

1:29:29
POŠTOVANI GOSPODINE, VOLEO BIH
DA RAZGOVARAM SA VAMA O FINASIJAMA

1:29:31
VEZANIH ZA VAŠU ÆERKU
PITER VORN

1:29:37
Izgleda da ga samo to
interesuje kod mene, zar ne?

1:29:41
- Nagrada.
- Žao mi je što si to videla.

1:29:45
- Hoæeš li sa naæi sa njim?
- Pretpostavljam.

1:29:48
Naravno. Isplati ga. Zaslužio je.
Odlièno je odradio posao.

1:29:53
Sve vreme me je zabavljao.
Zaradio je svaku paru.

1:29:57
Hvala, Meri. Baš
to mi je bilo potrebno.

1:30:00
Dolazi g. Vestli.
1:30:02
Fino, neka uðe.
1:30:10
Idem ja.
1:30:23
Pa to je mladoženja lièno.
Stigao si taèno na vreme, King.

1:30:26
Kako si, Eli?
1:30:28
Jesi li sreæna?
1:30:29
Sreæna? Zašto ne bih bila?
1:30:32
Evo, popijmo.
1:30:34
Zavisi od tebe. Hoæu da
naš život bude uzbudljiv.

1:30:37
Ni jednog trenutka
nam neæe biti dosadno.

1:30:40
Biæemo na vrtešci sa koje
nikada neæemo siæi.

1:30:43
- Obeæaj mi.
- Kako ti kažeš, draga. Obeæavam.


prev.
next.