It Happened One Night
prev.
play.
mark.
next.

1:31:03
Da, ko?
1:31:08
Zašto ne možemo da se
vidimo u vašoj kancelariji?

1:31:10
Idem u Vašington veèeras.
Možda me neæe biti nekoliko nedelja.

1:31:13
Mislio sam da biste želeli
da završimo ovu stvar.

1:31:17
Da, ali mi se ne sviða što moram
da dolazim kod vas i vaših gorila.

1:31:20
To je izmeðu vas i mene.
1:31:23
Ne morate nikoga da vidite.
Doðite pravo kod mene.

1:31:26
Ne, ne. Zašto bih...
1:31:31
Saèekajte malo. Možda æu
i doæi. Da.

1:31:36
Voleo bih da vidim taj vaš cirkus.
1:31:39
Hoæu da vidim kako ljubav
izgleda kad pobedi.

1:31:41
Nedeljama se nisam dobro nasmejao.
1:31:47
- Gospodin Vorn?
- Da.

1:31:51
- Sedite.
- Hvala.

1:31:54
Vaša poruka me je iznenadila.
Moja æerka mi nije rekla

1:31:58
ništa o vama.
O tome da ste joj pomogli.

1:32:00
To je tipièno za vašu æerku.
Ona to sebi dozvoljava.

1:32:02
Šta misli, zašto sam je doveo
iz Majamija?

1:32:05
Ona misli da ste zaslužili
sve što dobijete.

1:32:08
Stvarno? Kako lepo od nje?
Pretpostavljam da vi ne mislite tako.

1:32:12
Ne znam. Moram da vidim na
osnovu èega vi to zahtevate.

1:32:16
Pretpostavljam da
mislite da je pravedno...

1:32:18
Da ne mislim, ne bih bio ovde.
Imam sve po stavkama.

1:32:24
Gotovinski trošak - 8,60 dolara.
Kaput - 15 dolara.

1:32:29
Kofer - 7,50 dolara.
Šešir - 4 dolara.

1:32:32
Tri majice - 4,50 dolara.
Ukupno - 39,60 dolara.

1:32:38
Svi navedeni predmeti su prodati
da bi se kupio benzin.

1:32:41
Prodao sam i neke èarape.
Dodajem i to.

1:32:44
- Da, znam.
- Šta je bilo? Nije dovoljno jeftino?

1:32:48
Takav put bi vas koštao
1000 dolara, možda i više.

1:32:50
Da razjasnimo. Želite da ovih 39,60
dodam na onih 10.000 dolara?

1:32:55
Kojih 10.000?
1:32:58
Nagradu.

prev.
next.