It Happened One Night
prev.
play.
mark.
next.

1:32:00
To je tipièno za vašu æerku.
Ona to sebi dozvoljava.

1:32:02
Šta misli, zašto sam je doveo
iz Majamija?

1:32:05
Ona misli da ste zaslužili
sve što dobijete.

1:32:08
Stvarno? Kako lepo od nje?
Pretpostavljam da vi ne mislite tako.

1:32:12
Ne znam. Moram da vidim na
osnovu èega vi to zahtevate.

1:32:16
Pretpostavljam da
mislite da je pravedno...

1:32:18
Da ne mislim, ne bih bio ovde.
Imam sve po stavkama.

1:32:24
Gotovinski trošak - 8,60 dolara.
Kaput - 15 dolara.

1:32:29
Kofer - 7,50 dolara.
Šešir - 4 dolara.

1:32:32
Tri majice - 4,50 dolara.
Ukupno - 39,60 dolara.

1:32:38
Svi navedeni predmeti su prodati
da bi se kupio benzin.

1:32:41
Prodao sam i neke èarape.
Dodajem i to.

1:32:44
- Da, znam.
- Šta je bilo? Nije dovoljno jeftino?

1:32:48
Takav put bi vas koštao
1000 dolara, možda i više.

1:32:50
Da razjasnimo. Želite da ovih 39,60
dodam na onih 10.000 dolara?

1:32:55
Kojih 10.000?
1:32:58
Nagradu.
1:33:00
Ko je prièao o nagradi?
1:33:02
Malo sam zbunjen. Mislio sam...
1:33:04
Sve što tražim je 39,60 dolara.
Ako mi date èek, nestaæu odavde.

1:33:09
Podilazi me jeza od ovog mesta.
1:33:12
- Èudan ste vi momak.
- O tome æemo drugi put.

1:33:14
Svako drugi bi jurio nagradu.
1:33:17
Da li vas je neko ikada namagarèio?
1:33:20
To je stvar principa. Vi to ne
biste shvatili.

1:33:23
Kad me neko "provoza" ne volim
da mi plaæa za to zadovoljstvo.

1:33:26
A vas je neko "provozao"?
1:33:28
Da. Da li æu dobiti èek?
1:33:33
- Naravno.
- Hvala.

1:33:48
Izvolite.
1:33:51
Hvala.
1:33:53
Mogu li nešto da vas pitam, iskreno?
1:33:56
Da li volite moju æerku?
1:33:59
Onoga ko voli vašu æerku
treba odvesti na ispitivanje.


prev.
next.