Double Indemnity
prev.
play.
mark.
next.

:28:02
Kod nas postoji tip koji
se zove Kiz.

:28:04
Za njega bi to bila
prava poslastica.

:28:07
Za tri minuta bi shvatio
da to nije bila nesreæa.

:28:09
Za deset minuta bi sedela
ispred islednika.

:28:11
Za pola sata bi potpisivala priznanje.
:28:14
Volter, nisam to uradila,
niti æu to uraditi.

:28:16
Kada se radi o osiguravajuæoj
kompaniji, to je nemoguæe.

:28:18
Oni znaju mnogo trikova. Ako se
radi o smrti bolje ti je da se pomoliš.

:28:21
Obesiæe te sasvim sigurno.
:28:26
A ja ne želim da te obese, lutko.
:28:31
Nemoj više da misliš o tome.
:28:36
Samo smo sedeli.
:28:38
Poèela je da plaèe
nežno, kao kiša na prozoru.

:28:41
Ništa nismo govorili.
:28:43
Možda ona više nije mislila
o tome, ali ja jesam.

:28:46
To je nešto na šta sam
pomišIjao davno.

:28:50
Mnogo pre nego što sam
upoznao Filis Ditrihson.

:28:54
I sam znaš kako je to, Kiz...
:28:56
u ovom poslu moraš da razmišIjaš
kako æe sve pokušati da te prevare.

:29:01
Ti si momak za ruletom koji
pazi da mušterije ne varaju kuæu.

:29:06
A onda jedne noæi poèneš da razmišIjaš
kako i sam da opljaèkaš kuæu,

:29:09
i to pametno, jer je
toèak u tvojim rukama.

:29:13
Sve znaš o njemu...
:29:16
Shvatiš da ti je samo potreban
neko spolja.

:29:21
Odjednom ti ga neko servira
na poslužavniku.

:29:29
Slušaj Kiz, ne pokušavam
da se opravdam.

:29:33
Nisam uspeo da se suprotstavim
zato što se nisam dovoljno borio.

:29:38
Ulog je bio 50.000 dolara
:29:40
i život jednog èoveka.
:29:43
Èoveka koji mi nije uèinio
ništa nažao, osim...

:29:45
što mu nije bilo stalo do žene
sa kojim je bio.

:29:50
A meni jeste.

prev.
next.