Double Indemnity
prev.
play.
mark.
next.

1:18:02
Uði, Volter.
1:18:05
Zdravo, Kiz.
1:18:07
Da te nešto pitam...
1:18:09
Posle toliko godina,
mogu li da budem iskren?

1:18:13
- O èemu?
- O meni.

1:18:14
Volter, ja sam veliki èovek.
1:18:17
- Jesi?
- Ovo u vezi sa Ditrihsonom.

1:18:19
To je ubistvo.
1:18:20
A ubistva ne zastarevaju.
1:18:22
NajpromišIjenije ubistvo
do sada poèinjeno.

1:18:25
Pemetno, skoro savršeno, ali...
1:18:28
Mislim da je tata
sve ukapirao.

1:18:31
Ukapirao i odmotao šareni
papir sa mašnom.

1:18:35
- Nastavi, slušam te.
- Znaš šta?

1:18:37
Taj Ditrihson nikada nije
ni ušao u voz.

1:18:42
- Nije?
- Ne, nije.

1:18:46
Ne možeš sigurno da ubiješ èoveka tako
što ga baciš iz voza koji ide 25 km/h.

1:18:51
Jedino možeš da budeš
siguran ako si ga ubio pre toga,

1:18:53
i onda bacio njegovo telo
na šine.

1:18:55
To znaèi da ga ubiješ
u vozu, ili...

1:18:58
ovo je najbolje...
1:19:00
Ubiješ ga negde drugde
i staviš ga na šine.

1:19:03
Dve moguænosti.
Ja, lièno, glasam za drugu.

1:19:07
- Iznenaðen sam.
- Tako je bilo.

1:19:11
Ubili su ga. Žena i još neko.
1:19:15
Onda je taj neko uzeo štake
i ušao u voz umesto Ditrihsona.

1:19:18
Onda je taj neko iskoèio iz voza,
1:19:20
i stavio telo na šine
kada je voz otišao.

1:19:23
Zamena, shvataš?
1:19:25
Mislili su da æe uspeti.
1:19:26
Bila je noæ, malo Ijudi.
1:19:29
Svi su gledali u štake,
niko nije gledao lice.

1:19:32
Pametno, ali možda
malo peviše pametno.

1:19:35
Zar? Kažem ti, sve
je radilo kao taèno sat.

1:19:39
Da vidimo šta imamo od dokaza.
1:19:41
Jedini èovek koji je
dobro video Ditrihsona,

1:19:44
sedi ispred kancelarije.
1:19:46
Imao sam problema da
ga dovedem iz Oregona.

1:19:52
- Uðite, g. Džekson.
- U redu, g. Kiz.

1:19:54
Fine su vam ove cigare.
1:19:56
- Koštaju 12,5 centi.
- To sam i mislio.

1:19:58
Jeste li pogledali fotografije?
1:19:59
Jesam. Vrlo pažIjivo.

prev.
next.