Gentlemen Prefer Blondes
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:04:19
Dorothy, poèkej chvíli.
:04:25
Loui, øeknìte panu Esmondovi,
aby pøišel do šatny.

:04:29
- Ano, sleèno Blakeová.
- Naè ten spìch? On neuteèe.

:04:33
- Já vím, ale nemùžu se doèkat.
- Èeho?

:04:36
Ty sis nevšimla?
Mìl vypouklou kapsu.

:04:38
To mìl sáèek s bonbóny.
:04:40
Bylo to hranaté jako krabièka
s prstenem. Asi má pro mì dárek.

:04:46
Jenom ty dokážeš stát
na jevišti s reflektorem v oèích

:04:49
a ještì pøitom vidìt
diamant v nìèí kapse.

:04:53
Dìkuji, Loui.
:05:04
- Pane Esmonde. Prosím, raète dál.
- Dìkuji, velmi rád.

:05:08
- Ahoj, Gusi.
- Dobrý veèer.

:05:10
Dnes jste byla úžasná,
opravdu skvìlá. Velkolepá!

:05:14
- Ty jsi byla taky dobrá.
- To mì høeje u srdce.

:05:19
- Pane Esmonde!
- Je to správná velikost?

:05:23
Nikdy není dost velký.
Myslíš, že je moc malý, Dorothy?

:05:29
- Je velký jako kostka ledu ve whisky.
- Padne vám na prst?

:05:33
Ano, padne perfektnì.
:05:36
Drahý, udìlal jsi ze mì
tu nejšastnìjší dívku na svìtì.

:05:44
Jak to dìláš,
dávᚠsi do rtìnky novokain?

:05:48
Drahý? Drahý?
Smím to øíci Dorothy?

:05:52
Pokud chceš.
:05:54
Dorothy, pan Esmond
a já se budeme brát.

:05:57
- Jeden druhého?
- Jistì. Jak jinak?


náhled.
hledat.