Gentlemen Prefer Blondes
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:05:04
- Pane Esmonde. Prosím, raète dál.
- Dìkuji, velmi rád.

:05:08
- Ahoj, Gusi.
- Dobrý veèer.

:05:10
Dnes jste byla úžasná,
opravdu skvìlá. Velkolepá!

:05:14
- Ty jsi byla taky dobrá.
- To mì høeje u srdce.

:05:19
- Pane Esmonde!
- Je to správná velikost?

:05:23
Nikdy není dost velký.
Myslíš, že je moc malý, Dorothy?

:05:29
- Je velký jako kostka ledu ve whisky.
- Padne vám na prst?

:05:33
Ano, padne perfektnì.
:05:36
Drahý, udìlal jsi ze mì
tu nejšastnìjší dívku na svìtì.

:05:44
Jak to dìláš,
dávᚠsi do rtìnky novokain?

:05:48
Drahý? Drahý?
Smím to øíci Dorothy?

:05:52
Pokud chceš.
:05:54
Dorothy, pan Esmond
a já se budeme brát.

:05:57
- Jeden druhého?
- Jistì. Jak jinak?

:06:01
Já vždy myslela,
že Lorelei si vezme ministra financí.

:06:05
- Poplujeme na Isle de Paris.
- "Ile" de Paris.

:06:09
- Bereme se v Evropì.
- Proè ne tady a pak neodjedete?

:06:14
- Nebo je to staromódní?
- Už jsme si to naplánovali.

:06:18
Dále.
:06:19
Máte hovor z Daytonu v Ohiu.
:06:23
Dìkuji, hned tam budu.
To musí být otec.

:06:27
Doufám, že se nic nestalo.
Sejdeme se u mého stolu, drahá.

:06:34
Otec! Gusovu otci nikdy nic neuteèe.
Pøesnì naèas. To je zlé, drahá.

:06:39
Tentokrát se nic nepokazí.
:06:42
Ten starouš nedovolí,
aby sis vzala jeho syna.

:06:46
To by ho radìji shodil
do výtahové šachty.

:06:49
Dorothy, vyplouvám v sobotu
s panem Esmondem èi bez nìho.

:06:54
A nevrátím se,
dokud si pro mì nepøijede.

:06:58
Až budeme ve Francii, kam jeho otec
nebude moci volat dvakrát dennì...


náhled.
hledat.