Gentlemen Prefer Blondes
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:06:01
Já vždy myslela,
že Lorelei si vezme ministra financí.

:06:05
- Poplujeme na Isle de Paris.
- "Ile" de Paris.

:06:09
- Bereme se v Evropì.
- Proè ne tady a pak neodjedete?

:06:14
- Nebo je to staromódní?
- Už jsme si to naplánovali.

:06:18
Dále.
:06:19
Máte hovor z Daytonu v Ohiu.
:06:23
Dìkuji, hned tam budu.
To musí být otec.

:06:27
Doufám, že se nic nestalo.
Sejdeme se u mého stolu, drahá.

:06:34
Otec! Gusovu otci nikdy nic neuteèe.
Pøesnì naèas. To je zlé, drahá.

:06:39
Tentokrát se nic nepokazí.
:06:42
Ten starouš nedovolí,
aby sis vzala jeho syna.

:06:46
To by ho radìji shodil
do výtahové šachty.

:06:49
Dorothy, vyplouvám v sobotu
s panem Esmondem èi bez nìho.

:06:54
A nevrátím se,
dokud si pro mì nepøijede.

:06:58
Až budeme ve Francii, kam jeho otec
nebude moci volat dvakrát dennì...

:07:04
Gus tì nenechá odjet samotnou.
:07:07
Nìkdy je pro pana Esmonda
moc tìžké, aby mi øekl ne.

:07:13
To je dost možné.
:07:17
PASAŽÉØI 1. TØÍDY
Cherbourg, Francie

:07:27
Nezkontrolujeme seznam,
nebudete-li se držet pohromadì.

:07:31
Peters? Randall?
Sanford? Sims?

:07:36
- Stevens?
- Podívejte.

:07:38
Stevens?
Willard J. Stevens?

:07:40
- Proè neodpovíte...
- Nemám èas.

:07:46
- Páni, no teda!
- Tamhle pøedložte cestovní pas.

:07:50
- Jsem tu dobøe do Evropy ve Francii?
- Kde?

:07:54
- Ne, zlato. Francie je v Evropì.
- Kdo øekl, že není?

:07:59
Øekla bys:
"Severní Amerika v Mexiku"?


náhled.
hledat.