Gentlemen Prefer Blondes
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:07:04
Gus tì nenechá odjet samotnou.
:07:07
Nìkdy je pro pana Esmonda
moc tìžké, aby mi øekl ne.

:07:13
To je dost možné.
:07:17
PASAŽÉØI 1. TØÍDY
Cherbourg, Francie

:07:27
Nezkontrolujeme seznam,
nebudete-li se držet pohromadì.

:07:31
Peters? Randall?
Sanford? Sims?

:07:36
- Stevens?
- Podívejte.

:07:38
Stevens?
Willard J. Stevens?

:07:40
- Proè neodpovíte...
- Nemám èas.

:07:46
- Páni, no teda!
- Tamhle pøedložte cestovní pas.

:07:50
- Jsem tu dobøe do Evropy ve Francii?
- Kde?

:07:54
- Ne, zlato. Francie je v Evropì.
- Kdo øekl, že není?

:07:59
Øekla bys:
"Severní Amerika v Mexiku"?

:08:02
- Kdybych tam chtìla jet, ano.
- Já se vzdávám.

:08:05
- Loï pluje do Cherbourgu ve Francii.
- Moc vám dìkuji. Vidíš?

:08:10
Kdo jsou ti talenti v modrých sakách?
Kapela?

:08:13
To je olympijský tým.
Plují na této lodí.

:08:17
Olympijský tým a pro mì?
Nebylo to od nìkoho pozorné?

:08:22
- Mùj bude koulaø.
- Dorothy Shawová!

:08:25
- Pamatuj, ty jsi jako garde.
- Vyjasnìme si to:

:08:30
Gardedáma vidí,
že nikdo se nebaví.

:08:33
Nikdo nedìlá garde gardedámì.
Proto jsem ta pravá na tuhle práci.

:08:38
Pasy, prosím.
:08:41
Myslel jsem, že pøijdeš pozdì.
Tady mᚠlístek.

:08:45
Jsou na pasové kontrole.
Zajímá tì ta blondýna.

:08:49
Ta bruneta je její pøítelkynì.
Nezajímá nás, co ona dìlá.

:08:53
- Mì ano.
- Bav se, hochu.

:08:58
- Rychle, hoši, na palubu.
- Pøíjemnou plavbu.


náhled.
hledat.