Gentlemen Prefer Blondes
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:08:02
- Kdybych tam chtìla jet, ano.
- Já se vzdávám.

:08:05
- Loï pluje do Cherbourgu ve Francii.
- Moc vám dìkuji. Vidíš?

:08:10
Kdo jsou ti talenti v modrých sakách?
Kapela?

:08:13
To je olympijský tým.
Plují na této lodí.

:08:17
Olympijský tým a pro mì?
Nebylo to od nìkoho pozorné?

:08:22
- Mùj bude koulaø.
- Dorothy Shawová!

:08:25
- Pamatuj, ty jsi jako garde.
- Vyjasnìme si to:

:08:30
Gardedáma vidí,
že nikdo se nebaví.

:08:33
Nikdo nedìlá garde gardedámì.
Proto jsem ta pravá na tuhle práci.

:08:38
Pasy, prosím.
:08:41
Myslel jsem, že pøijdeš pozdì.
Tady mᚠlístek.

:08:45
Jsou na pasové kontrole.
Zajímá tì ta blondýna.

:08:49
Ta bruneta je její pøítelkynì.
Nezajímá nás, co ona dìlá.

:08:53
- Mì ano.
- Bav se, hochu.

:08:58
- Rychle, hoši, na palubu.
- Pøíjemnou plavbu.

:09:13
Pøedstav si, že se loï potápí.
Kterou bys zachránil?

:09:18
Tyhle by se neutopily.
:09:25
- Tudy, sleèno.
- Dìkuji.

:09:30
Bože, je to jako pokoj, že?
:09:35
Podívejte! Kulatá okna!
:09:38
Ano, drahá.
Položte to tady, Frisbee.

:09:42
A, Frisbee, poèkejte na mì
na molu. Lorelei...

:09:46
- Kde je Dorothy?
- Já nevím.

:09:48
Nìkdo písknul a ona zmizela.
Nebude mít na tebe špatný vliv?

:09:53
Dorothy není špatná, vážnì.
Je jen hloupá.

:09:58
Vždycky se zamiluje
do muže jen proto, že dobøe vypadá.


náhled.
hledat.