Gentlemen Prefer Blondes
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:12:05
Jak víš, otec je naprosto
proti našemu sòatku.

:12:08
I nejmenší náznak skandálu...
Nevím, co bych dìlal.

:12:14
Proboha, drahý.
Tohle mi nemusíš øíkat.

:12:18
Dal bych cokoliv,
abych mohl plout s tebou.

:12:21
Já taky.
Nevím, co si bez tebe poènu.

:12:25
Já také nevím, co si poènu.
:12:29
To si nejsem tak jista.
Obèas umíš být nezbedný chlapec.

:12:33
- O mì nemusíš mít strach.
- Ale já mám.

:12:45
Všichni hosté na bøeh! První výzva.
Všichni hosté na bøeh!


náhled.
hledat.