Gentlemen Prefer Blondes
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:17:27
- Radìji bìž.
- Nechoï.

:17:30
Sbohem, milý!
:18:13
- Dobrý den, sleèno Shawová.
- No tak, hoši, nezastavovat.

:18:19
- "Pan Amos Jones s komorníkem."
- Co to dìláš?

:18:25
Dívám se na seznam cestujících.
"Pan Alfred Loman s komorníkem."

:18:30
"Pan Eugene Martin s komorníkem."
:18:33
Proè ten náhlý zájem o komorníky?
:18:36
Když má muž "s komorníkem"
za jménem, stojí za to.

:18:41
Snažím se najít gentlemana
jako tvùj doprovod.

:18:44
Neobtìžuj se.
Právì jsem si jich sehnala asi 20.

:18:49
Dorothy, slyšela jsi nìkdy
o bohatém skokanovi o tyèi?

:18:53
Komu na tom záleží? Líbí se mi
muž, co umí utíkat rychleji než já.

:18:58
Nemùžu pomyslet,
kde skonèíš.


náhled.
hledat.