Gentlemen Prefer Blondes
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:59:01
V to bych nedoufala.
Je moje. Nechám si ji.

:59:05
To se ještì uvidí.
Jdeme, Pritcharde.

:59:09
- Pochopíte, že to myslím vážnì.
- Proè máte potom ten klobouk?

:59:16
- Promluvme si.
- Rozhodla jsem se.

:59:18
Nejjednodušší by bylo
vrátit to zpátky.

:59:22
Nebudu s vámi rozmlouvat. Bìhem našeho
pobytu se s ním nebudeme scházet.

:59:28
- Lituji, ale zde nezùstanete.
- Cože?

:59:32
Esmond zrušil vaši rezervaci
a akreditiv.

:59:36
- Potom, co jsi mu zavolal.
- Pøesnì.

:59:39
Tomu nevìøím.
To by pan Esmond neudìlal. Že?

:59:44
Udìlal. Odmítá nést zodpovìdnost
za vaše úèty.

:59:48
- Právì jsme utratily naše peníze.
- To není naše starost.

:59:54
Pojïme odsud.
Stejnì tu vodovod dìlá hluk.

:59:57
Budeš-li potøebovat pomoc,
jsem v hotelu Elysée.

1:00:01
To si poèkáš, než já zavolám.
1:00:16
Mademoiselle?
1:00:25
Kávu.

náhled.
hledat.