Gentlemen Prefer Blondes
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:03:03
Právì vèas.
1:03:53
U LOUISE
1:04:08
Ach, bože.
1:04:24
- Tamhle, pane.
- Dìkuji.

1:04:30
Ahoj. Pamatuješ si
pana Esmonda, že?

1:04:33
Naprosto.
1:04:35
Tak proè ho nepozdravíš?
Býval to nᚠpøítel.

1:04:39
- Rád tì zase vidím.
- Ano, opravdu.

1:04:43
Lorelei. Lorelei, poèkej!
1:04:46
Letìl jsem pøes Atlantik,
abych si s tebou promluvil.

1:04:50
- Mùžeš jít dál. Nevadí ti to?
- Když ne tobì, mnì také ne.

1:04:55
- Pane Esmonde?
- Dìkuji.


náhled.
hledat.