Gentlemen Prefer Blondes
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:11:23
- Jak se líbilo Gusovi tvoje èíslo?
- Vypadal trochu vztekle.

1:11:28
Podej mi klobouèek, prosím.
1:11:31
Je milý, že?
Vážnì Guse miluji.

1:11:34
Opravdu?
1:11:36
Žádný jiný milionáø
nemá tak jemnou povahu.

1:11:40
Nikdy nevyhraje hádku,
udìlá vše, o co požádám,

1:11:43
a má na to peníze.
Jak ho mohu nemilovat?

1:11:48
Ovšem.
Nemluvme o lásce.

1:11:51
Pøipomíná mi to Malona,
toho èmuchala.

1:11:59
Je tu policie!
Mají na vás zatykaè.

1:12:04
Dostane se to do novin.
Poškodí to mùj podnik.

1:12:10
Vzdej se té tiáry.
1:12:12
Pokud ji vrátím, pøiznám,
že jsem ji ukradla.

1:12:15
Jsi v cizí zemi.
Nemùžeš dokázat, že jsi ji neukradla.

1:12:19
Chceš jít do Bastily?
1:12:23
- Asi ji budu muset vrátit.
- Kde je?

1:12:25
- Tamhle.
- Pojïme pro ni.

1:12:29
- Tohle není fér.
- Jistìže ne.

1:12:34
Je pryè!
1:12:36
Cože?
Opravdu sis ji dala sem?

1:12:39
Ano. Ukradli mi ji!
Ukradli!

1:12:44
Policie!
Teï jsme vážnì v bryndì.

1:12:48
Pojï.
1:12:51
- Z vednu tì.
- Lorelei? To jsem já, Gus.

1:12:55
- On je tvá šance.
- On mì nezvedne výš než ty.


náhled.
hledat.