Gentlemen Prefer Blondes
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:12:04
Dostane se to do novin.
Poškodí to mùj podnik.

1:12:10
Vzdej se té tiáry.
1:12:12
Pokud ji vrátím, pøiznám,
že jsem ji ukradla.

1:12:15
Jsi v cizí zemi.
Nemùžeš dokázat, že jsi ji neukradla.

1:12:19
Chceš jít do Bastily?
1:12:23
- Asi ji budu muset vrátit.
- Kde je?

1:12:25
- Tamhle.
- Pojïme pro ni.

1:12:29
- Tohle není fér.
- Jistìže ne.

1:12:34
Je pryè!
1:12:36
Cože?
Opravdu sis ji dala sem?

1:12:39
Ano. Ukradli mi ji!
Ukradli!

1:12:44
Policie!
Teï jsme vážnì v bryndì.

1:12:48
Pojï.
1:12:51
- Z vednu tì.
- Lorelei? To jsem já, Gus.

1:12:55
- On je tvá šance.
- On mì nezvedne výš než ty.

1:13:00
Moment. Buï dᚠsvé vìci do
zastavárny, èi získᚠpeníze od nìho.

1:13:05
- Kolik stojí tiára?
- Nejménì 15000.

1:13:09
- Bude to trvat hodinu a 45 minut.
- Já se postarám o èetníky.

1:13:15
Nejsi tady jediná
se skrytým talentem.

1:13:19
Už jdu!
1:13:21
Mùžeš jít dál.
1:13:23
Došel jsem k rozhodnutí.
Skonèili jsme. Navždy.

1:13:28
- Ale chci tì políbit na rozlouèenou.
- Tak dobøe.

1:13:32
Ne, ne. Ne pøede všemi.
Pojï dál, drahý.

1:13:45
- Tohle je vᚠlet.
- Mockrát díky.

1:13:57
- Dokud neprojdete celnicí...
- Chci mluvit s tímto gentlemanem.


náhled.
hledat.