Gentlemen Prefer Blondes
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:13:00
Moment. Buï dᚠsvé vìci do
zastavárny, èi získᚠpeníze od nìho.

1:13:05
- Kolik stojí tiára?
- Nejménì 15000.

1:13:09
- Bude to trvat hodinu a 45 minut.
- Já se postarám o èetníky.

1:13:15
Nejsi tady jediná
se skrytým talentem.

1:13:19
Už jdu!
1:13:21
Mùžeš jít dál.
1:13:23
Došel jsem k rozhodnutí.
Skonèili jsme. Navždy.

1:13:28
- Ale chci tì políbit na rozlouèenou.
- Tak dobøe.

1:13:32
Ne, ne. Ne pøede všemi.
Pojï dál, drahý.

1:13:45
- Tohle je vᚠlet.
- Mockrát díky.

1:13:57
- Dokud neprojdete celnicí...
- Chci mluvit s tímto gentlemanem.

1:14:01
- Takže?
- Mìl jste pøíjemný let?

1:14:03
- Kde je mùj syn?
- V kavárnì, kde pracují ta dìvèata.

1:14:07
Výslovnì jsem vám øíkal,
a zùstanete u nìho.

1:14:11
Nemùže zùstat sám
s tou blonïatou pastí na muže.

1:14:15
Je naprosto v bezpeèí.
1:14:16
Teï je ta past zrovna u soudu
a vysvìtluje vìci policii.

1:14:22
- To je lepší.
- Pùjdeme tam, až projdete celnicí.

1:14:26
Budu hned u vás.
1:14:35
Promiòte.
1:14:38
Sir Beekman.
Slyšel jsem, že jste v Africe.

1:14:41
Cože?
Nejsem Beekman, jsem Amos Finch.

1:14:45
Dobøe.
1:14:47
Nespìchejte.
Vy jste ten z lodì?

1:14:51
Ano.
1:14:52
- Dìlal jsem si legraci. Jsem Beekman.
- Urèitì?

1:14:56
Mé letadlo odlétá za hodinu.
Víte, kde je sleèna Leeová?


náhled.
hledat.