Gentlemen Prefer Blondes
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:26:13
Prosím, zaujmìte místa.
1:26:29
Pamatuj, ve svatební den
je v poøádku øíci ano.

1:27:36
Titulky:
SDI Media Group

1:27:37
[CZECH]

náhled.
hledat.