Les Diaboliques
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:10:01
-Zase ryby.
-Už ne ryby !

:10:03
To je ta stejná ryba
jako vèera veèer.

:10:05
-Udìlej mi dvì smažená vejce.
-Nezaèínej s tím zase.

:10:08
Dala jsem do toho litr
octa a kilo cibule.

:10:09
Neøíkám, že to je špatné,
ale když ucítím rybu....

:10:12
Smrdí to.
:10:17
Ano, ano, pozdìji.
:10:25
Ne, dìkuji.
:10:27
-Vem si.
-Nemám hlad.

:10:29
Musíš jít pøíkladem.
Moje játra mi nedovolují jest mastné.

:10:36
Pane Delassalle ?
Mohu poprosit o sklenici vína ?

:10:40
-Vždy už jste mìl dvì.
-Jednu. Jenom jednu.

:10:45
Dobrá.
:10:57
''Bonum vinum laetificatcoro mini.''
(Dobré víno mi dìlá dobøe na cévy)

:11:07
-Co se dìje ? Kost ?
-Øíkala jsem ti, že nemám hlad

:11:10
Øíkám ti, jez !
:11:22
-Polkni to ! -Nemùžu si pomoci.
Prostì nemùžu.

:11:26
Polkni !
:11:32
-Skvìlá ryba pane Raymonde, že ?
-Výborná. Výborná.

:11:36
Zdá se být velmi výživná.
:11:44
Co tito pánové potøebují je trocha drilu.
:11:46
Buïte zticha, nebo tu všichni
na víkend zùstnete. Polkni.

:11:58
Každý tì pozoruje.
Polkni.


náhled.
hledat.