Les Diaboliques
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:11:07
-Co se dìje ? Kost ?
-Øíkala jsem ti, že nemám hlad

:11:10
Øíkám ti, jez !
:11:22
-Polkni to ! -Nemùžu si pomoci.
Prostì nemùžu.

:11:26
Polkni !
:11:32
-Skvìlá ryba pane Raymonde, že ?
-Výborná. Výborná.

:11:36
Zdá se být velmi výživná.
:11:44
Co tito pánové potøebují je trocha drilu.
:11:46
Buïte zticha, nebo tu všichni
na víkend zùstnete. Polkni.

:11:58
Každý tì pozoruje.
Polkni.

:12:07
-To je nechutné.
-Pardón ?

:12:10
Nìkteré vìci je tìžké polknout.
:12:11
To nemluvím o rybách.
:12:15
Pane Draine, vyhoïte
ty chuligány odsud.

:12:18
Co tohle má znamenat?
:12:20
Sníte sboji rybu a budete zticha.
:12:23
-Øíkal jsem vám, a je vyhodíte.
-Ano, pane øediteli.

:12:34
-Pane Raymonde,
jdìte pomoct svému kolegovi.
-Ano, pane.

:12:42
Všichni ven!
Co má tohle znamenat ?

:12:49
Jdìte ven a dávejte pozor.
:12:56
Co je tohle za veèeøi
pro dospívající chlapce ?

:12:58
Jedna nožka párku a
dvì lžíce bramborové kaše?


náhled.
hledat.