Anatomy of a Murder
prev.
play.
mark.
next.

:09:01
Hoæete li ga braniti?
:09:03
Ne znam. Moram više
da se informišem o tome.

:09:06
Razgovaraæete sa njim?
:09:07
On je u okružnom zatvoru.
Hoæete li ga posetiti ujutru?

:09:10
Vrlo je nestrpljiv da vas vidi.
Imate dobre preporuke.

:09:14
Imam li?
:09:15
Da, neko mu je rekao za vas.
Hoæete ga posetiti?

:09:18
Predpostavljam da bih mogao.
Posetiæu ga ujutru.

:09:22
Želite li da ja budem tamo?
-To bi bilo lepo.

:09:25
Neka bude oko 10:00.
:09:29
Puno vam hvala.
-Nema na èemu.

:09:32
Šta sve ovo znaèi?
:09:34
Èovek po imenu Barney Quill
je silovao gðu Manion.

:09:37
Njen muž je poruènik u vojsci.
:09:39
Ima baza u Thunder Bayu,
èeta ili nešto tako.

:09:42
Poruènik ode do Quilla i
izbuši ga oko pet puta...

:09:47
...i to je razlog Quillove smrti,
trovanje olovom.

:09:50
Kada se to desilo?
-Pre par veèeti.

:09:52
Da nisi bio na pecanju,
bogu iza leða, znao bi za to.


prev.
next.