Dr. No
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:07:23
Herna pokryje rozdíl?
:07:37
Potøebuji ještì tisíc.
:07:39
Obdivuji vaši odvahu, sleèno...?
:07:42
Trenchová. Sylvia Trenchová.
:07:45
Já zase vaše štìstí, pane...?
:07:48
Bond.
:07:50
James Bond.
:07:52
Pane Bonde, nepøedpokládám,
že byste chtìl... zvýšit limit?

:07:56
Nemám námitek.
:08:02
Takže.
:08:07
Vypadá to, že mì chcete dostat.
:08:09
Pøesnì tak.
:08:12
Osm.
:08:18
- Promiòte, pane.
- Dìkuji vám.

:08:21
André, budu se muset vzdálit.
:08:23
Doufám, že mi odpustíte,
je to velmi duležité.

:08:26
Dìkuji vám.
:08:31
Vymìòte mi je, prosím.
:08:38
Škoda, že musíte jít.
Zaèínalo to být zajímavé.

:08:42
Ano.
:08:44
Øeknìte mi, sleèno Trenchová,
hrajete i jiné hry? Kromì chemin de fer?

:08:49
Golf,
:08:51
mimo jiné.
:08:53
- Tak tedy zítra odpoledne.
- Zítra? Možná...

:08:56
A... potom bychom
možná mohli zajít na veèeøi?

:08:59
To zní lákavì.

náhled.
hledat.