Dr. No
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:08:02
Takže.
:08:07
Vypadá to, že mì chcete dostat.
:08:09
Pøesnì tak.
:08:12
Osm.
:08:18
- Promiòte, pane.
- Dìkuji vám.

:08:21
André, budu se muset vzdálit.
:08:23
Doufám, že mi odpustíte,
je to velmi duležité.

:08:26
Dìkuji vám.
:08:31
Vymìòte mi je, prosím.
:08:38
Škoda, že musíte jít.
Zaèínalo to být zajímavé.

:08:42
Ano.
:08:44
Øeknìte mi, sleèno Trenchová,
hrajete i jiné hry? Kromì chemin de fer?

:08:49
Golf,
:08:51
mimo jiné.
:08:53
- Tak tedy zítra odpoledne.
- Zítra? Možná...

:08:56
A... potom bychom
možná mohli zajít na veèeøi?

:08:59
To zní lákavì.
:09:02
Mohu...
:09:04
vám dát vìdìt ráno?
:09:06
Skvìle.
:09:08
Telefonní èíslo je na vizitce.
:09:27
Podívejte se, jestli tam je.
:09:31
Jamesi, kde jsi sakra byl?
Prohledala jsem kvuli tobì celý Lodnýn!

:09:37
007 je zde, pane.
:09:39
Za chvíli si tì zavolá.
:09:41
Moneypenny!
:09:43
Kdo se zlobí?
:09:44
Já. Dodala jsem si odvahy.
:09:48
Mì nikdy nevezmeš na veèeøi
takhle vyšòoøený, Jamesi.

:09:51
Vubec mì nikdy nevezmeš na veèeøi.
:09:53
Víš, že bych rád. Ale M by mì
poslal k vojenskému soudu za...

:09:57
ilegální užívání vládního majetku.

náhled.
hledat.