Dr. No
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:09:02
Mohu...
:09:04
vám dát vìdìt ráno?
:09:06
Skvìle.
:09:08
Telefonní èíslo je na vizitce.
:09:27
Podívejte se, jestli tam je.
:09:31
Jamesi, kde jsi sakra byl?
Prohledala jsem kvuli tobì celý Lodnýn!

:09:37
007 je zde, pane.
:09:39
Za chvíli si tì zavolá.
:09:41
Moneypenny!
:09:43
Kdo se zlobí?
:09:44
Já. Dodala jsem si odvahy.
:09:48
Mì nikdy nevezmeš na veèeøi
takhle vyšòoøený, Jamesi.

:09:51
Vubec mì nikdy nevezmeš na veèeøi.
:09:53
Víš, že bych rád. Ale M by mì
poslal k vojenskému soudu za...

:09:57
ilegální užívání vládního majetku.
:10:00
Lichotky ti nepomužou.
Ale mužeš to zkoušet dál.

:10:03
- Takže...
- K èemu všechen ten povyk?

:10:06
Strangways. Vypadá to vážnì.
:10:08
Už tøi hodiny žhavíme
dráty mezi námi a Jamajkou.

:10:12
Tak bìž dovnitø.
:10:14
Nezapomeò mi psát.
:10:30
Dobrý veèer, pane.
:10:32
Jsou tøi hodiny ráno.
:10:34
Kdy vubec spíte, 007?
:10:36
V pracovní dobì nikdy, pane.
:10:39
Sednìte si.
:10:44
Veèer se pøerušilo spojení s Jamajkou,
:10:47
pøi zahájení pøenosu.
Zjišt'ovali jsme, co se dìje, a...

:10:50
Strangways zmizel.
:10:52
Jeho sekretáøka taky.
Byla nová, právì jsme ji tam poslali.

:10:56
Dìlal Strangways
na nìèem... speciálním?

:10:59
Zabýval se nìjakým
pátráním pro Amerièany.


náhled.
hledat.