Dr. No
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:11:01
Stìžovali si, že nìco ruší
odpalování raket z mysu Canaveral.

:11:06
Vypadalo to, že rušivé
vlny pochází z Jamajky.

:11:09
- Øíká vám nìco ''vychýlení''?
- Trochu.

:11:13
Pøesmìrování gyroscopického
ovladaèe nasmìrovaných raket...

:11:17
rádiovým signálem nebo tak nìjak.
:11:19
Rakety v hodnotì pìt milión dolaru
nasmìrované na Jižní Atlantik

:11:24
skonèily v brazilské džungli.
A jako by to nestaèilo,

:11:28
chtìjí ted' poslat raketu kolem mìsíce.
:11:32
Z americké ClA
nìkoho Strangwaysovi poslali.

:11:36
- Nìjakého Leitera. Znáte ho?
- Slyšel jsem o nìm, ale neznám ho.

:11:40
Zjistil nìco duležitého?
:11:43
Zeptejte se jeho.
V sedm hodin odlétáte do Kingstonu.

:11:46
Takže máte pøesnì tøi hodiny a 22 minut.
:11:51
Zbrojíøe.
:11:53
Dostanete autodestruktivní zavazadlo
s dokumenty, které vám osvìtlí situaci.

:11:58
Nastudujte si je bìhem letu.
:12:01
Chci vìdìt, co se stalo se Strangwaysem.
:12:05
Pane.
:12:08
Sundejte si sako.
:12:15
Dejte mi zbraò.
:12:20
To jsem si mohl myslet. Zase ta beretta.
Už jsem vám to pøece øíkal.

:12:24
Øeknìte mu to vy - naposledy.
:12:29
Hezká a lehká - v dámské kabelce.
:12:32
Žádná brzdná síla.
:12:34
Chcete k tomu nìco øíct, 007?
:12:37
Nesouhlasím, pane.
:12:39
Berettu používám už deset let.
Ještì jsem nikdy neminul cíl.

:12:43
To ne, ale poslednì se vám zasekla,
a strávil jste šest mìsícu v nemocnici.

:12:47
Dvì nuly máte v èísle proto,
že zabíjíte, ne že se necháte zabít.

:12:51
A ještì nìco.
:12:52
Co jsem nastoupil jako øeditel Ml7,
ztráty na životech agentu poklesly o 40 %.

:12:57
Chci, aby to tak zustalo.
Vezmete si Walther.


náhled.
hledat.