Dr. No
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:12:01
Chci vìdìt, co se stalo se Strangwaysem.
:12:05
Pane.
:12:08
Sundejte si sako.
:12:15
Dejte mi zbraò.
:12:20
To jsem si mohl myslet. Zase ta beretta.
Už jsem vám to pøece øíkal.

:12:24
Øeknìte mu to vy - naposledy.
:12:29
Hezká a lehká - v dámské kabelce.
:12:32
Žádná brzdná síla.
:12:34
Chcete k tomu nìco øíct, 007?
:12:37
Nesouhlasím, pane.
:12:39
Berettu používám už deset let.
Ještì jsem nikdy neminul cíl.

:12:43
To ne, ale poslednì se vám zasekla,
a strávil jste šest mìsícu v nemocnici.

:12:47
Dvì nuly máte v èísle proto,
že zabíjíte, ne že se necháte zabít.

:12:51
A ještì nìco.
:12:52
Co jsem nastoupil jako øeditel Ml7,
ztráty na životech agentu poklesly o 40 %.

:12:57
Chci, aby to tak zustalo.
Vezmete si Walther.

:13:00
Pokud se ovšem nechcete
vrátit do standardní rozvìdky.

:13:05
Ne, pane. To bych nerad.
:13:08
Pak ted' budete používat
jinou zbraò. Ukažte mu ji, zbrojíøi.

:13:12
Walther PPK. Ráže 7,65 mm,
má sílu jako cihla, která proletí sklem.

:13:18
Má tlumiè z Brausche,
a trochu sníženou poèáteèní rychlost.

:13:22
ClA na nì nedá dopustit.
:13:24
- Dìkuji, majore Boothroyde.
- Dìkuji vám, pane.

:13:27
- Nìjaké otázky, 007?
- Ne, pane.

:13:30
Dobøe tedy. Hodnì štìstí.
:13:31
Dìkuji vám, pane.
:13:37
007!
:13:39
- Pane?
- Nechejte tu Berettu tady.

:13:59
Sleèno Moneypenny, nechte si své
obvyklé vtipkování. 007 má naspìch.


náhled.
hledat.