Dr. No
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:13:00
Pokud se ovšem nechcete
vrátit do standardní rozvìdky.

:13:05
Ne, pane. To bych nerad.
:13:08
Pak ted' budete používat
jinou zbraò. Ukažte mu ji, zbrojíøi.

:13:12
Walther PPK. Ráže 7,65 mm,
má sílu jako cihla, která proletí sklem.

:13:18
Má tlumiè z Brausche,
a trochu sníženou poèáteèní rychlost.

:13:22
ClA na nì nedá dopustit.
:13:24
- Dìkuji, majore Boothroyde.
- Dìkuji vám, pane.

:13:27
- Nìjaké otázky, 007?
- Ne, pane.

:13:30
Dobøe tedy. Hodnì štìstí.
:13:31
Dìkuji vám, pane.
:13:37
007!
:13:39
- Pane?
- Nechejte tu Berettu tady.

:13:59
Sleèno Moneypenny, nechte si své
obvyklé vtipkování. 007 má naspìch.

:14:13
Èao.
:14:15
Zlom vaz.
:14:55
Tak! Kvuli vám mi to uteklo.
:14:59
Vám neuteèe nic.

náhled.
hledat.