Dr. No
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:14:13
Èao.
:14:15
Zlom vaz.
:14:55
Tak! Kvuli vám mi to uteklo.
:14:59
Vám neuteèe nic.
:15:01
Jak jste se sem dostala?
:15:03
Rozhodla jsem se pøijmout vaše pozvání.
:15:07
Ale to bylo na zítøejší odpoledne.
:15:10
Øeknìte mi...
Vždycky se na golf oblékáte takhle?

:15:13
Jen jsem se pøevlékla do nìèeho
pohodlnìjšího. Doufám, že to nevadí.

:15:17
Vubec to nevadí,
:15:19
jen jste si vybrala špatnou dobu.
Musím totiž okamžitì odjet.

:15:22
To je ale smula.
:15:26
Zrovna když to zase
zaèínalo být zajímavé.

:15:34
Kdy že to musíte odjet?
:15:37
Okamžitì.
:15:42
Témìø okamžitì.
:15:54
Volám New York. Let Pan-Am 323
právì pøistál - Kingston, Jamajka.


náhled.
hledat.