Dr. No
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:15:01
Jak jste se sem dostala?
:15:03
Rozhodla jsem se pøijmout vaše pozvání.
:15:07
Ale to bylo na zítøejší odpoledne.
:15:10
Øeknìte mi...
Vždycky se na golf oblékáte takhle?

:15:13
Jen jsem se pøevlékla do nìèeho
pohodlnìjšího. Doufám, že to nevadí.

:15:17
Vubec to nevadí,
:15:19
jen jste si vybrala špatnou dobu.
Musím totiž okamžitì odjet.

:15:22
To je ale smula.
:15:26
Zrovna když to zase
zaèínalo být zajímavé.

:15:34
Kdy že to musíte odjet?
:15:37
Okamžitì.
:15:42
Témìø okamžitì.
:15:54
Volám New York. Let Pan-Am 323
právì pøistál - Kingston, Jamajka.

:16:02
Prosíme cestující,
aby se odebrali do ètvrtého terminálu.

:16:24
Taxi!
:16:26
Dobøe. Jen si poslužte.
:16:28
Prosím.
:16:30
- Taxi!
- Pan... Bond, pane?

:16:34
Ano?
:16:35
Já jsem Jones - poslali mì
pro vás z guvernérského paláce.

:16:38
Skvìle. Cestou mužeme
odložit zavazadla v hotelu.

:16:42
- Jen zkontroluji rezervaci.
- To mohu udìlat já.

:16:45
Ne, ne. Jen se postarejte o zavazadla.

náhled.
hledat.