Dr. No
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:16:02
Prosíme cestující,
aby se odebrali do ètvrtého terminálu.

:16:24
Taxi!
:16:26
Dobøe. Jen si poslužte.
:16:28
Prosím.
:16:30
- Taxi!
- Pan... Bond, pane?

:16:34
Ano?
:16:35
Já jsem Jones - poslali mì
pro vás z guvernérského paláce.

:16:38
Skvìle. Cestou mužeme
odložit zavazadla v hotelu.

:16:42
- Jen zkontroluji rezervaci.
- To mohu udìlat já.

:16:45
Ne, ne. Jen se postarejte o zavazadla.
:17:05
- Guvernérský palác?
- Ano.

:17:07
- Potøebuji mluvit s prvním tajemníkem.
- Okamžik, prosím.

:17:15
- Kdo volá?
- James Bond. Firma Universal Exports.

:17:18
Vítejte na Jamajce, pane Bonde.
:17:21
Ano, vaše øeditelství
nás ráno informovalo.

:17:23
- Mužete pøijít v jednu hodinu na obìd?
- Jedna hodina mi vyhovuje.

:17:28
- Poslali jste pro mì vuz?
- Ne, myslel jsem, že si ho nepøejete.

:17:31
To máte pravdu. Takže v jednu hodinu.
:17:34
Nezlobte se... jestli se trošku opozdím.
:17:53
Dìkuji.
:17:55
- Tak kam nejdøív, pane?
- Guvernérský palác, ale nespìchám.

:17:58
Prostì... se projedeme.

náhled.
hledat.