Dr. No
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:17:05
- Guvernérský palác?
- Ano.

:17:07
- Potøebuji mluvit s prvním tajemníkem.
- Okamžik, prosím.

:17:15
- Kdo volá?
- James Bond. Firma Universal Exports.

:17:18
Vítejte na Jamajce, pane Bonde.
:17:21
Ano, vaše øeditelství
nás ráno informovalo.

:17:23
- Mužete pøijít v jednu hodinu na obìd?
- Jedna hodina mi vyhovuje.

:17:28
- Poslali jste pro mì vuz?
- Ne, myslel jsem, že si ho nepøejete.

:17:31
To máte pravdu. Takže v jednu hodinu.
:17:34
Nezlobte se... jestli se trošku opozdím.
:17:53
Dìkuji.
:17:55
- Tak kam nejdøív, pane?
- Guvernérský palác, ale nespìchám.

:17:58
Prostì... se projedeme.
:18:30
Vždycky jezdíte tak rychle?
Øíkal jsem, že nemám naspìch.

:18:33
Promiòte, pane, zdá se mi,
že nás nìkdo sleduje.

:18:41
V tom pøípadì je... zkuste setøást.

náhled.
hledat.