Dr. No
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:18:30
Vždycky jezdíte tak rychle?
Øíkal jsem, že nemám naspìch.

:18:33
Promiòte, pane, zdá se mi,
že nás nìkdo sleduje.

:18:41
V tom pøípadì je... zkuste setøást.
:19:02
Další zatáèku doprava.
:19:21
A ted', pane Jonesi.
:19:23
Zpívejte rychle, než se vᚠkamarád vrátí.
:19:26
Pro koho pracujete?
:19:28
Já... nevím, o èem mluvíte.
:19:31
- Jen mì poslali na letištì.
- Ale kdo?

:19:35
Poslali mì...
:19:37
- Od guvernéra.
- To tìžko.

:19:39
Obì ruce na volant, pane Jonesi.
Jsem velmi nervózní pasažér.

:19:44
Ven - rychle!
:19:46
At' mám poøád ruce na oèích.

náhled.
hledat.