Dr. No
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:19:02
Další zatáèku doprava.
:19:21
A ted', pane Jonesi.
:19:23
Zpívejte rychle, než se vᚠkamarád vrátí.
:19:26
Pro koho pracujete?
:19:28
Já... nevím, o èem mluvíte.
:19:31
- Jen mì poslali na letištì.
- Ale kdo?

:19:35
Poslali mì...
:19:37
- Od guvernéra.
- To tìžko.

:19:39
Obì ruce na volant, pane Jonesi.
Jsem velmi nervózní pasažér.

:19:44
Ven - rychle!
:19:46
At' mám poøád ruce na oèích.
:20:12
Vstávej!
:20:26
- A ted' mluv.
- Dobøe.

:20:28
Dobøe.
:20:32
Mužu si zapálit?
:20:48
Táhni k èertu!

náhled.
hledat.