Dr. No
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:05:01
Nebo jak kudlanka nábožná
po milování sežrala manžela?

1:05:04
- Nerad to pøiznávám, ale nevidìl.
- Já ano.

1:05:07
Má pravdu.
1:05:09
Dobøe, jsou pryè. Honey, musíte zmizet.
1:05:13
Pojedu, až bude pravý èas.
A to nikdy není za bílého dne.

1:05:16
Tentokrát ano, a rychle.
1:05:18
Kde máte lod'ku?
1:05:21
Pøineste mi boty.
1:05:30
Podívejte! Podívejte, co udìlali!
1:05:33
Všechno je to vaše vina.
1:05:36
Nezlobte se. Koupím vám novou lod',
hned jak se vrátíme do Kingstonu.

1:05:40
Co s ní ted' udìláme?
1:05:43
Jestli chcete, znám dobrou skrýš.
1:05:46
To zatím pujde.
Neberte nic, co nepotøebujete.

1:05:49
Dobøe, dobøe.
1:06:13
- Musíme jít tudy?
- Ano. Psi ztratí stopu.

1:06:19
- Zatracení komáøi!
- Potírejte se vodou.

1:06:22
Chutná jim vᚠpot.
1:06:28
Hej...! Rychle! Jdou sem! Támhle!
1:06:36
Quarrele, uøežte
pár tìch rákosu. Dejte mi ten nuž.

1:06:39
Tudy.
1:06:52
Už se blíží.
1:06:55
Tiše.
1:06:56
Nìco mì kouše!
1:06:57
Jestli zkalíte vodu,
budou vìdìt, že jsme tu byli.


náhled.
hledat.