Dr. No
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:06:13
- Musíme jít tudy?
- Ano. Psi ztratí stopu.

1:06:19
- Zatracení komáøi!
- Potírejte se vodou.

1:06:22
Chutná jim vᚠpot.
1:06:28
Hej...! Rychle! Jdou sem! Támhle!
1:06:36
Quarrele, uøežte
pár tìch rákosu. Dejte mi ten nuž.

1:06:39
Tudy.
1:06:52
Už se blíží.
1:06:55
Tiše.
1:06:56
Nìco mì kouše!
1:06:57
Jestli zkalíte vodu,
budou vìdìt, že jsme tu byli.

1:07:23
Vypadá to, že nìco zachytili.

náhled.
hledat.