Dr. No
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:07:23
Vypadá to, že nìco zachytili.
1:08:09
Potopte se!
1:08:46
- Proè?
- Protože jsem musel.

1:08:49
Vìdìl, co dìlá,
šel po nás, i když ostatní pøešli.

1:08:53
Kde je ta vaše skrýš?
1:08:55
Tam nahoøe.
1:08:59
Rychle.

náhled.
hledat.