Dr. No
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:08:09
Potopte se!
1:08:46
- Proè?
- Protože jsem musel.

1:08:49
Vìdìl, co dìlá,
šel po nás, i když ostatní pøešli.

1:08:53
Kde je ta vaše skrýš?
1:08:55
Tam nahoøe.
1:08:59
Rychle.
1:09:06
NEBEZPEÈÍ - ZÁKAZ VSTUPU
1:09:11
Hned jste cítit mnohem lépe.
1:09:14
Dìkuji.
1:09:16
Pane Bonde! Rychle!
1:09:21
- Co se dìje ted'?
- Podívejte se!

1:09:26
To jsou draèí stopy!
1:09:29
Podívejte! Tam vydechl!
1:09:31
Kapitáne, odpoèiòte si, jestli chcete.
1:09:34
Já zustanu tady... na hlídce...
1:09:37
v pøípadì, že by se pro nás vrátili.
1:09:39
Dobøe, já budu hlídat po vás.
1:09:43
Do pulnoci jsme pryè.
1:09:48
Nikdy jsem ještì detektiva nepotkala.
1:09:51
Zatknete doktora No?
1:09:53
Nìkdo ho zatkne. Nemuže se pokoušet
zabít každého, kdo sem vkroèí.

1:09:58
On se jenom nepokouší.

náhled.
hledat.