Dr. No
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:10:01
Jsem si jistá, že zabil mého otce.
1:10:03
Cože?
1:10:04
Víte, muj otec byl moøský zoolog.
1:10:08
Do Karibiku jsme pøišli,
aby mohl studovat mušle.

1:10:12
Jednoho dne pøiplul na Crab Key,
1:10:14
a už jsem ho nikdy nevidìla.
1:10:16
Øíkali, že se asi utopil,
1:10:18
ale na to byl pøíliš dobrý potápìè.
1:10:22
Policie to nevyšetøovala?
A co vaše rodina?

1:10:24
Vyšetøovali to dlouho.
1:10:27
Pak øekli:
''Pohøešován, pravdìpodobnì mrtev''.

1:10:30
Já nikoho jiného nemám.
Žila jsem jen s otcem.

1:10:33
Jste tady úplnì sama?
1:10:35
Kde jste žila pøedtím?
1:10:37
Po celém svìtì.
1:10:39
Na Filipínách, Bali, na Havaji.
1:10:41
Všude, kde jsou mušle.
1:10:43
Nìkde jste snad chodila do školy.
1:10:45
Nebylo tøeba. Mìli jsme encyklopedii.
1:10:48
Když mi bylo osm,
zaèala jsem u A, a ted' už jsem u T.

1:10:51
Vsadím se, že toho vím víc než vy.
1:10:56
Nikdo v Kingstonu vám nepomohl?
1:10:59
Tedy... byl tam jeden èlovìk, nᚠdomácí.
1:11:04
Nechal mì u sebe bez placení.
1:11:07
Jednou v noci pøišel ke mnì do pokoje...
1:11:10
Však víte.
1:11:12
Poškrábala jsem mu oblièej, a pak...
1:11:15
Ale byl silnìjší než já.
1:11:17
Co se stalo potom?
1:11:21
Pustila jsem mu
èernou vdovu do moskytiéry.

1:11:25
Samièku, ty jsou nejhorší.
1:11:27
Umíral celý týden.
1:11:32
Nemìla jsem?
1:11:35
Nemìla byste to dìlat moc èasto.
1:11:39
Máte nìjakou ženu?
1:11:45
Kapitáne, rychle! Tady dole!
1:11:48
At' je to cokoliv, blíží se to tudy!
1:11:52
Tentokrát to chci vidìt.
1:11:54
A pospìšte si!
Už nám nezbývá ani 1 2 hodin!


náhled.
hledat.