Dr. No
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:11:04
Nechal mì u sebe bez placení.
1:11:07
Jednou v noci pøišel ke mnì do pokoje...
1:11:10
Však víte.
1:11:12
Poškrábala jsem mu oblièej, a pak...
1:11:15
Ale byl silnìjší než já.
1:11:17
Co se stalo potom?
1:11:21
Pustila jsem mu
èernou vdovu do moskytiéry.

1:11:25
Samièku, ty jsou nejhorší.
1:11:27
Umíral celý týden.
1:11:32
Nemìla jsem?
1:11:35
Nemìla byste to dìlat moc èasto.
1:11:39
Máte nìjakou ženu?
1:11:45
Kapitáne, rychle! Tady dole!
1:11:48
At' je to cokoliv, blíží se to tudy!
1:11:52
Tentokrát to chci vidìt.
1:11:54
A pospìšte si!
Už nám nezbývá ani 1 2 hodin!

1:12:21
Ani hnout!
1:12:23
To platí pro všechny! Ani hnout!
1:12:36
Dobøe, kapitáne.
Když to není drak, tak co je to?

1:12:39
Drak, který se živí naftou.
1:12:41
Zapomeòte na strašidla, Quarrele.
Vy støílíte na øidièe, já na pneumatiky.

1:12:46
Vy se schovejte.
1:12:48
Rychle.

náhled.
hledat.