Dr. No
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:12:21
Ani hnout!
1:12:23
To platí pro všechny! Ani hnout!
1:12:36
Dobøe, kapitáne.
Když to není drak, tak co je to?

1:12:39
Drak, který se živí naftou.
1:12:41
Zapomeòte na strašidla, Quarrele.
Vy støílíte na øidièe, já na pneumatiky.

1:12:46
Vy se schovejte.
1:12:48
Rychle.
1:13:23
Øekl jsem, že se máte schovat!
1:13:25
- Mìla jsem strach.
- K zemi!

1:13:41
Vyjdìte ven! S rukama nad hlavou!
1:13:46
Ta dáma taky! Rychle!
1:13:48
Pokud nechcete další pupek.
1:13:53
Poèkat. Odhod'te zbraò.
1:13:57
Odkopnìte ji.

náhled.
hledat.